Her planlegges det for nye millioneventyr i Steinkjer: – Det går alt for sent

foto