Rema-kjøpmannen i Steinkjer tar ut utbytte på 1,1 millioner

foto