Ragnhild har nesten ikke hatt lys påskrudd de siste månedene: – Det har vært trasig

foto