Mens prisene faller i store deler av landet, er det omvendt i Steinkjer