Mens andre store bedrifter flytter tjenesten ut, holder de fortsatt på i Steinkjer: – Kundene våre er naboer, familie og venner

foto