Vokser både i inntekter og resultat: – Vi vises bedre år for år