Nortura skuffer inn penger - samtidig som de skjærer ned i Steinkjer