Denne veistubben skaper konflikt – trues med tvangsmulkt