Har fått beskjed om å stanse ombygging til treningssenter umiddelbart