Slutter i kommuneledelsen: – Jeg føler meg heldig som på ingen måte rømmer fra jobben min