Kaller seg selv en moderne skraphandler: – Det er en lidenskap