Brudd i meklingen: Disse kan bli tatt ut i streik i Værnesregionen