Etter 37 år som selvstendig blir radiostasjonen del av Polaris Media

foto