Sagbruket gjør det mulig for Olaf (58) å drive gård på fulltid