Mange vil tape penger på restaurant-konkursen. Bare én kreditor kan forvente å få noe tilbake