Friskgården Stjørdal ble etablert av Bodil Myhr i 2002. 20 år etter har bedriften vokst til 20 ansatte og har i 2022 byttet navn til Friskgården Værnes.

Friskgården Værnes leverer tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering og sykefraværsoppfølging på oppdrag fra Helse-Midt Norge, NAV og bedrifter og offentlige virksomheter.

Siden starten har selskapet utvidet forretningsområdet gjennom å være bedriftshelsetjeneste og samarbeidspartner for 250 private bedrifter, fem kommuner, fylkeskommunen med flere.

Spennende og god utvikling

I 2017 innledet Friskgården Værnes samarbeid med tidligere HMS- senteret Stjørdal som i 2022 ble fusjonert inn i selskapet.

Gjennom de første 20 årene har selskapet hatt en spennende og god utvikling og lagt grunnlaget for veien videre. Gründer Bodil Myhr har vært daglig leder gjennom perioden.

Friskgården Værnes er klar for et skifte og da med ny daglig leder. Bodil Myhr fortsetter med oppfølging, fag- og prosjektutvikling i regionalt og i Friskgårdsnettverket.

Fra olje- og byggnæring

Marie Tronstad har sin bakgrunn fra shipping, olje- og byggnæring. Hun har HR bakgrunn og jobbet tett opp imot gründere og ledere i ulike virksomheter. Marie har de ferdigheter som trengs for å ta Friskgården Værnes videre med de mål og muligheter vi har i et marked i stadig endring.

Dyktige og engasjerte fagpersoner i Friskgården Værnes fortsetter å levere kvalitet og vil være en ressurs for arbeids- og næringslivet i regionen også framover.