E6-prosjektet kan bli 3 milliarder dyrere – nå foreslår de store endringer