Ivar ser store muligheter i dette bygget: – Ønsker å åpne kafé