Her på Søberg har det tidligere vært bilpresse. Arealet har vært oppe til vurdering i forbindelse med godsterminalen da det var planer om å legge den til Søberg, og Melhus Utviklingsarena har også pekt på arealet som mulig lokasjon for en næringspark. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Mener disse seks stedene kan huse batterifabrikk og 2000 arbeidsplasser