Bildet er fra et formannskapsmøte i fjor høst. I forgrunnen står ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) og opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap). T.h. sitter varaordfører Stine Estenstad (H). Foto: Gunn Heidi Nakrem

Uenige om Melhus skal si ja til batterifabrikk