Kan få pengestøtte i seks år etter at Norsk Kylling flytter

Formannskapet i Midtre Gauldal møttes 4. mars, og da ble omstillingskommune et tema. Foto: Simen Meisdal