- Det har blitt flere saker knyttet til E6-utbyggingen