Har ventet i 17 år på boligfelt, men nå kan det løsne

Her ved fylkesveien (Bennavegen) mangler det gang- og sykkelvei, og dermed kan heller ikke boligbygging settes i gang. Det reagerer f.v. daglig leder Bjørn Tore R. Strømmen i LØWI Eiendom, grunneier Arild Eidem, varaordfører Stine Estenstad (H) og utvalgsleder Mikal Kvaal (H) på. Foto: Gunn Heidi Nakrem