E6-entreprenør gikk konkurs, nå er driftssjefen dømt til fengselsstraff