Flyttingen av Norsk Kylling kan få store konsekvenser

Norsk Kylling skal flytte til Orkanger til høsten. Det betyr at Støren mister en stor arbeidsplass. Foto: Gunn Heidi Nakrem