Koronasituasjonen tvang Audioplus til å tenke nytt

Jorid Løkken og Torunn Helen Langås ønsker velkommen til Digital Hørselskaffe i regi av Audioplus. Foto: Audioplus Norge