Konkurs for entreprenørbedrift - seks mister jobben

Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. Foto: Gunn Heidi Nakrem