De to restaurantene skal komme til Melhus. Men de vet ikke når