– Det at jeg ikke fikk katt som barn, tar jeg igjen nå

foto