– Uansett blir det nok rekord for en bolig på vestsida av Melhus

foto