Bomprisen i Soknedal øker igjen - det får én type bilister noe av skylda for