Glede over nye fastleger. Men politikere er sjokkerte over avtalen

foto