Har funnet arvtakeren etter at lederen sa opp: – Snakk om å hoppe i ukjent farvann