– Bare i løpet av de siste månedene har jeg solgt fem slike eiendommer til utenlandske kjøpere