Harde fronter i elveierlaget: Dette skjer med fisket i sommer

foto