Enda flere spør hvorfor de må betale for gangbrua over Gaula