Byggeregler kan tvinge bedriften med 15 ansatte ut av kommunen