Planene gikk i vasken, nå selges den store eiendommen på nytt

I mars 2020 ble eiendommen med den tidligere Hauka skole solgt til Maison Eiendom AS. Nå selges den gamle skoleeiendommen på nytt. Foto: Gunn Heidi Nakrem