– Det vi snakker om nå er unikt, jeg har ikke vært borti denne situasjonen før. Jeg har aldri hatt en betongmedarbeider i porteføljen før, sier markedsrådgiver Hege Anita Scheie ved Nav Midtre Gauldal, på formannskapsmøtet 25. januar.

Tall fra desember viser at Midtre Gauldal er kommunen med nest høyest ledighet i Trøndelag; 2,6 prosent. Utviklingen for én yrkesgruppe har hatt en spesiell utvikling; bygg og anlegg. Ledigheten i Trøndelag øker mest i denne yrkesgruppen; her er det 60 prosent helt flere ledige og 74 prosent flere delvis ledige, sammenlignet med desember 2022. I desember 2023 var det altså 552 helt ledige innen denne bransjen i Trøndelag.

Scheie forteller at mange arbeidssøkere har registrert seg på NAV den siste tiden.

– Nav har totalt 376 brukere i Midtre Gauldal, og cirka 210 av dem er arbeidssøkere. Det er ganske mange, opplyser Scheie.

Leder Tove Mette Aufles i Nav Midtre Gauldal opplyser at man også ser en økning arbeidsledige innen bygg og anlegg i denne kommunen, men at disse tallene ikke er tilgjengelige 25. januar.

– I de fleste yrker

Markedsrådgiver Hege Anita Scheie ved Nav Midtre Gauldal forteller at ledigheten øker i de fleste yrker i Trøndelag, men at det altså er i bygg og anlegg man ser hovedgruppen.

– Der er det permitteringer. I bedriftsundersøkelser ser vi hvert år at det blant annet mangler sykepleiere og personer i bygg og anlegg, men det er nå spesielt mange arbeidssøkere i sistnevnte bransje, sier Scheie.

Hun opplyser at blant andre årsaker til at folk registrerer seg på Nav er at de har mistet jobben, de vet de vil miste jobben eller vil bli permittert, eller de er usikre på jobbsituasjonen av andre årsaker.