Nå kan det skjæres både dag og natt - kom i gang etter to år