Ugyldig vedtak: Må starte byggesaken på nytt

foto