Utbygger anker ikke dom, må betale til beboerne

foto
Det omtalte bygget ligger på Støren. Foto: Simen Meisdal