Se søkerlisten: Disse ni vil lede utviklingen av Støren Sør