Har brukt millioner på hoppekreps - nå er vann fra Benna tilbake i kranene. Det kan bety dyrere vannavgift