Utbyggingsavtalen med banken sikrer lekeplass og park

foto