Flytter etter å ha fått en brakkerigg foran butikken

foto
Grete Bergheim og Hanne Hofstad er autoriserte audiografer, og driver Melhus Hørsel. De står ved miljøgata, og skjult bak brakkeriggen er Melhus Hørsel. Foto: Gunn Heidi Nakrem