Stor festivitas når den nye næringsveien åpner

Vegen opp til Støren Sør vil være åpen for allmenn ferdsel fra torsdag 7. oktober. Foto: John Lerli