Unge åpner utsalg av lokalmat

Thale Foss og Hedda Sætervold fra Melhus videregående skole er blant elevene som skal være med på å drifte lokalmatutsalget. Rett bak står Fritz Arne Haugen fra Smak og Opplev Melhus. Foto: Gunn Heidi Nakrem