Har kjøpt eiendom på 92 mål: Skal skape motvekt til spøkelsesby

foto