Har satt i gang arbeid for å sikre området der krana veltet - har skader også på andre bygg og biler

foto